Δοχείο Δύο Λίτρων (2lt)

Μήκος: 28,8 cm
Πλάτος: 16,3 cm
Βάθος: 6,9 cm
Yλικό Κατασκευής: Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Όλα τα δοχεία προορίζονται και για θερμοκόλληση

Scroll to Top